• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Русский
Тарифи консульського збору
Опубліковано 30 червня 2022 року о 16:15

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Узбекистан

М.П.Дорошенко 

30 червня 2023 року


 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється 

за вчинення консульських дій 

Посольством України в Республіці Узбекистан

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

в доларах США

в  сумах РУз *

I. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

1 036 000

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон,  у тому числі для осіб до 16 років

40

461 000

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

346 000

4

Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну

30

346 000

5

Прийняття на консульський облік

20

230 200

II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

921 000

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

1 727 000

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

346 000

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

346 000

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

346 000

6

Оформлення набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини

30

346 000

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

346 000

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

921 000

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

3 453 000

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

346 000

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

230 200

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

230 200

13

Оформлення документів для залишення на постійне  проживання за кордоном

200

2 302 000

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

4 604 000

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

230 200

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

576 000

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

346 000

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

576 000

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

1 151 000

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

1 151 000

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

1 727 000

2.2

на підставі рішення суду

160

1 842 000

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

346 000

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

1 151 000

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

200

2 302 000

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

346 000

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

576 000

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту  цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

576 000

VI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  400 дол.США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 393 600 сум РУз 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 3 148 800 сум РУз

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США

1 відсоток суми договору, але не менше 157 440 сум РУз

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

576 000

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

30 60

346 000   691 000

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

30  60

346 000   691 000

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

346 000

1.8

посвідчення заповітів

30

346 000

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

1 151 000

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  787200 сум РУз

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

346 000

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

115 100

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

20

230 200

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

461 000

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40 10

461 000  115 100

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

230 200

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

230 200

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

20

230 200

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

230 200

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 196 800 сум РУз і не більше
 1 564 000 сум РУз

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався

118 080 сум РУз за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 118 080 сум РУз і
не більше
1 564 000 сум РУз

16

Вчинення морських протестів

150

1 726 500

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

230 200

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

346 000

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

1 726 500

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

575 00

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що непотребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)  

30

346 000

 

Терміни вчинення консульських дій:

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку - до 10 робочих днів з дня отримання документів та cплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

У терміновому порядку – до 5 робочих днів з дня отримання необхідних документів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

 У строк до трьох місяців з дня оформлення заяви-анкети без урахування терміну доставки паспорта до дипустанови.

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

4. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

5. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

З питань розгляду заяв та реєстрації актів цивільного стану керуватися Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженою Наказом Мінюсту України та МЗС України 23.05.01 № 32/5/101 (у редакції наказу Мінюсту України, МЗС України від 25.08.04 № 90/5/191; зареєстрована в Мінюсті України 01.06.01 за № 473/5664) та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Мін’юсту України від 12.01.2011 № 96/5 (зареєстровані в Мін’юсті України від 14.01.2011 № 55/18793).

 

7. Прийняття на консульський облік. 

Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів.

Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

 

8. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

 

Усі консульські дії вчиняються після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору.

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час  консульський  збір справляється у подвійному розмірі.

Нульова ставка консульського збору застосовується у таких випадках:

 • взяття на постійний консульський облік особи віком до 16 років;
 • взяття на облік дитини - громадянина України, усиновленої іноземцями або громадянами України;
 • взяття на тимчасовий консульський облік.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux