Посольство України в Республіці Узбекистан

Київ 00:18

Торговельно-економічне співробітництво між Україною і Узбекистаном

Торговельно – економічне співробітництво  між Україною і Республікою Узбекистан у 2017 році

(інформаційно-аналітична довідка )

У 2017 році за обсягами торгівлі товарами Республіка Узбекистан займає
51 місце серед усіх країн світу та 6 місце серед країн СНД.

За інформацією Держстату України, за 2017 рік зовнішньоторговельний обіг товарами та послугами України з Республікою Узбекистан становив 303,9 млн. дол. США (у 2016 р. 223,0 млн. дол. США)  і збільшився в порівнянні з 2016 роком на 80,9 млн. дол. США або на 36,3%, при цьому товарами становив 289,8 млн. дол. США (у 2016 р. - 213,5 млн. дол. США) і збільшився по відношенню до 2016 року на 35,8% або на 76,3 млн. дол. США.

При цьому:

Експорт товарів та послуг з України до Республіки Узбекистан склав 176,1 млн. дол. США та збільшився по відношенню до 2016 року на 19,1%, при цьому товарами становив 167,1 млн. дол. США і збільшився по відношенню до 2016 року на 17,4% або на 24,7 млн. дол. США.

Основні статті українського експорту: продукція  фармацевтичної і хімічної промисловості – 36,2% (61,2 млн. дол. США), металургійної промисловості – 16,4% (27,4 млн. дол. США); машинобудування – 14,7% (24,5 млн. дол. США); агропромислового комплексу – 14,2% (23,9 млн. дол. США).

Зростання експорту відбувалось по всіх основних групах, зокрема, продукції хімічної промисловості на 5,75 млн. дол. США, металургійної промисловості на 12,34 млн. дол. США, машинобудування на 4,74 млн. дол. США та  по групі агропромислового комплексу на 3,02 млн. дол. США.

Імпорт узбецьких товарів та послуг в Україну склав 127,8 млн. дол. США та збільшився на 70,2%, при цьому товарами становив 122,7 млн. дол. США і збільшився по відношенню до 2016 року на 72,7% або на 51,6 млн. дол. США.

Основні статті імпорту в Україну: продукція  фармацевтичної і хімічної промисловості – 39,1% (48,25 млн. дол. США), металургійної промисловості – 28,3% (20,1 млн. дол. США); машинобудування – 14,4% (17,62 млн. дол. США); агропромислового комплексу – 9,9% (12,25 млн. дол. США).

Зростання імпорту відбувалось по всіх основних групах, зокрема, продукції хімічної промисловості на 25,0 млн. дол. США, машинобудування на 15,02 млн. дол. США металургійної промисловості на 4,38 млн. дол. США та по групі агропромислового комплексу на 0,26 млн. дол. США.

За 2017 рік сальдо для України склалося позитивним і становило 48,2 млн. дол. США.

Уперше за останні роки обсяги торгово-економічного співробітництва України і Узбекистану у 2017 р. мали тенденцію до відчутного  збільшення.

      В Україні зареєстровано 35 спільних підприємства з узбецьким капіталом. Основними сферами їх діяльності є виробництво товарів народного споживання, здійснення поставок на український ринок широкої номенклатури експортної продукції, надання послуг тощо.

В Узбекистані діє 60 СП з українським капіталом, з них – 5 з 100% українським капіталом. Зареєстровано 11 представництв українських фірм та компаній, які  здійснюють свою діяльність в галузі сільгоспмашинобудування, виробництва продукції з чорних металів, фармацевтичних препаратів і лікарських засобів, а також сфері авіаперевезень.

В порівнянні з попередніми періодами значно зросли узбецькі інвестиції в Україну, що є свідченням заінтересованості ділових кіл країни перебування у розвитку бізнесу з вітчизняними підприємцями, використання можливостей нашої держави у виході на європейські ринки. Станом на 31.12.2017 р., Узбекистан інвестував в економіку України 13 млн. 895,1 тис. дол. США. В сферу оптової та роздрібної торгівлі, торгівлі та обслуговування  автотранспортних засобів спрямовано 2,1% узбецьких інвестицій (решта – закрита інформація), протягом 2016 року інвестовано у зазначену сферу 54,2% узбецьких інвестицій.

Україна інвестувала в економіку Узбекистану  351,7 тис. дол. США (з початку року змін практично не відбулось). Основні обсяги інвестицій спрямовані в галузь промисловості, в тому числі переробної (60,3%).