• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Русский
Торгово-економічне співробітництво
Опубліковано 18 травня 2020 року о 16:25

Кризові тенденції, які охопили світову економіку у зв’язку із глобальною епідемією коронавірусу у світі, не оминули і Узбекистан.

Якщо на початку пандемії,  світові фінансові інститути прогнозували кризові темпи росту економіки РУз на рівні 5.7% (Світовий банк), 4,7% (Азійський банк розвитку), то за останніми оцінками Світового банку – економічна рецесія в регіоні ЦА становитиме на рівні -4,4% до – 2,8%, але в Узбекистані цей показник виправдав експорті прогнози і становив 1,6%, що свідчить про міцний економічний потенціал республіки.

ВВП: 57,6 млрд. дол. США (2020 р.)

ВВП на душу населення: 1685,6 дол. США, по відношенню до 2019 р. скоротився на 0,3%. Показник ВВП на душу населення істотно відстає від середньосвітового показника і, з урахуванням демографічної ситуації, свідчить про низькі масштаби економіки, обмеженості заощаджень і доходів населення.

Зростання/падіння ВВП: в Узбекистані до пандемії фіксувалося щорічне зростання ВВП на рівні 5,5%. За підсумками 2020 року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Узбекистані становило 1,6%.

Промисловість: основними галузями є видобувна, хімічна, нафтохімічна, газова, легка та харчова, електроенергетика, чорна і кольорова металургія, автомобілебудування.

Зовнішня торгівля: зовнішньоторговельний обіг за 2020 р. склав 36,3 млрд. дол. США і знизився у порівнянні з 2019 р. на 5,4 млрд. дол. США (13,1%). Основними зовнішньоторговельними партнерами республіки залишаються Китай (17,7% в загальному товарообігу), Росія (15,5%), Казахстан (8,3%), Південна Корея, Туреччина, Киргизстан, Німеччина і Афганістан.

Головними статтями експорту Узбекистану в 2020 році залишалися машини і обладнання (26%), експорт золота (16%), хімічна продукція та пластмаси (12%), продовольчі товари (10%), послуги (9%), метали та вироби з них (8%), енергоносії (5%).

Головними статтями імпорту Узбекистану за 2020 рік були машини і обладнання, продовольчі товари, метали та вироби з них, послуги та ін.

Інфляція/дефляція: інфляція, за даними Держстату Республіки Узбекистан, у 2020 р. склала 11,1% (у 2019 р. – 15,2%).

Реальне зниження темпів росту узбецької економіки також тісно взаємопов’язане зі зниженням темпів росту основних торгових партнерів країни – Китаю, Росії, Туреччини, а також суттєвий обвал ринків сировини та зниження цін на вуглеводні. 

Після виявлення перших випадків захворювання на COVID-19, керівництво держави ввело жорсткі карантинні обмеження, що фактично пригальмувало розвиток економіки в країні.          

В перспективі прогнозується, що саме інвестиції в сферу сільського господарства, сферу послуг, будівельний сектор – повинні стати основними драйверами узбецької економіки.

Залученням інвестицій до РУз опікується Агентство із залучення інвестицій при Міністерстві інвестицій і зовнішньої торгівлі РУз - http://invest.gov.uz/ru/investor/ .

З метою створення більшої інвестиційної привабливості РУз, у поточному році планується докорінно переглянути систему регулювання зовнішньої торгівлі, знизити ставки акцизні та митні ставки на технологічне обладнання, необхідне для розвитку економіки та проведення комплексного аналізу сертифікації та ін, а для усунення наслідків пандемії, відновлення інвестиційної та зовнішньоекономічної активності суб'єктів господарювання, розширення економічних реформ прийнято постанову Кабінету Міністрів від 29.08.2020 р № 526 «Про заходи з відновлення економічного зростання в 2020-2021 роках і продовження системних структурних реформ в галузях економіки». Уряд сподівається, що передбачені заходи підтримки ключових секторів економіки  забезпечать зростання 5-5,5% з 2021 року та продовжити реформування ринкових інститутів.

З метою забезпечення макроекономічної стабільності керівництво країни вживає заходів щодо підтримки національного товаровиробника, стимулювання розвитку експорту (передусім, продукції з високою доданою вартістю). Так, 21 жовтня 2020 р. Президент РУз підписав Указ «Про заходи із подальшої підтримки експортної діяльності», який передбачає суттєву фінансову допомогу експортерам, в тому числі з основним видом діяльності - торгове посередництво, можуть отримати по кредитах на передекспортне фінансування, в тому числі оборотні кошти, зокрема:

- компенсацію, незалежно від відсоткової ставки і суми кредиту, - до 50% процентних витрат по кредиту, але не більше 10 процентних пунктів за кредитами в національній валюті і не більше 5 п.п. - в іноземній;

- гарантування з боку держави  до 50% від суми кредиту, але не більше 8 млрд сумів. Комісія за дорученням знижується в 2 рази;

- компенсацію і (або) надання гарантій, на описаних вище умовах за додатково виділеними кредитами, незалежно від наявності заборгованості за раніше отриманими кредитами, але при позитивній кредитній історії.

При цьому, ці пільги не поширюються на сировинні товари, а також діють лише до кінця 2021 року.

Торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво України з Республікою Узбекистан.

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та послугами

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 2018

 2019

2020

%

Товарообіг

582,4

470,4

396,8

246,5

223,0

304,0

429,3

345,0

449,6

+30

Експорт

464,8

373,6

319,6

181,6

147,9

176,1

302,5

229,4

295,5

+37

Імпорт

117,6

96,8

77,2

64,9

75,1

127,9

126,8

115,6

136,9

+21

Сальдо

347,2

276,8

242,4

116,7

72,9

48,2

175,7

113,8

168,4

+13,8


Загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Республікою Узбекистан у 2020 р. становив 449 632,7 тис дол. США, що на 130% більше у порівнянні з 2019 р. (345 000 тис. дол. США).

Протягом 2020 р. обсяги торгівлі товарами склали 432 470,4 тис. дол. США.

Експорт українських товарів до Республіки Узбекистан зріс на 137% по відношенню до 2019 р. та склав 295 567,8 тис дол. США.

Імпорт України з Республіки Узбекистан зріс на 121,4 % у порівнянні з попереднім роком та склав 136 902,6  тис дол. США.

Позитивне сальдо 168 442,6 тис дол. США.

Основні статті експорту до Республіки Узбекистан: фармацевтична продукція, реактори, котли, машини, вироби з чорних металів, чорні метали, живий скот, м'ясо та їстівні субпродукти, цукор і кондитерські вироби з цукру.

Основні продукти імпорту з Республіки Узбекистан – бавовна та вироби з неї, цинк, електричні машини, їстівні плоди та горіхи. автомобілі.

У 2020 році торгівля послугами склала 17 162,3 тис. дол. США. Експорт послуг з України становив 13 469,8 тис. дол. США (99,2%).

Імпорт послуг з Узбекистану 3692,5 тис. дол. США (124,3%).

Позитивне сальдо 9777,3 тис. дол. США.

Згідно даних Нацбанку України, станом на 01.01.2020 р. загальний (сумарний) обсяг прямих інвестицій з Республіки Узбекистан в Україну становить 833,5 тис. дол. США.

Станом на 01.01.2020 р. інвестиції з України до Республіку Узбекистан становлять 913,1 тис. дол. США.

Реєстрація компаній, відкриття представництв іноземних компаній в Республіці Узбекистан.

25.12.2019 р. прийнято Закон Республіки Узбекистан № ЗРУ-598 «Про інвестиції та інвестиційну діяльність» який регламентує відкриття представництв іноземних компаній в РУз.

Термін реєстрації іноземних компаній становить 3-5 днів. Відкриття компаній здійснюється в Центрах державних послуг.

Разом з тим, для врахування усіх аспектів місцевого законодавства рекомендуємо залучати до процесу реєстрації місцевого юриста. 

Керівництво РУз проводить послідовну роботу, спрямовану на залучення іноземних інвесторів та розвиток власного виробництва з високою доданою вартістю. Задля залучення інвесторів розроблено державні механізми підтримки та пільг для новостворених підприємств. Так, підприємства з іноземними інвестиціями звільняються від сплати податку на прибуток, податку на майно, єдиного податкового платежу для мікрофірм і малих підприємств з такою схемою: інвестиція від 300 тис. дол. США до 3 млн. дол. – на 3 роки; інвестиція від 3 до 10 млн. дол. США – на 5 років; інвестиція понад 10 млн. дол. США – на 7 років.

В Республіці Узбекистан функціонує 21 вільна економічна зона (фармакологічна індустрія, промисловість, аграрна індустрія та туризм), учасники яких звільняються від сплати земельного податку, податку на прибуток, на нерухомість, єдиного податкового платежу, звільняються від митного збору на ввезення обладнання, сировини, матеріалів та комплектуючих, які ввозяться для власних виробничих потреб.

Особливості виходу на ринок Республіки Узбекистан (імпортні податки, збори, імпортні процедури, фітосанітарний та зоосанітарний контроль, маркування, сертифікати відповідності тощо).

Між Україною та Республікою Узбекистан діють угоди про Зону вільної торгівлі.

Постановою Кабінету Міністрів від 29.01.2018 р № 65 «Про затвердження положень про порядок охорони території Республіки Узбекистан від шкідливих організмів з карантину рослин та проходження дозвільних процедур у сфері карантину рослин» затверджено положення, що регламентують порядок охорони території Республіки Узбекистан від шкідливих організмів з карантину рослин, видачі карантинного дозволу та фітосанітарного сертифіката для продукції, що знаходиться під наглядом карантину рослин (https://static.norma.uz/official_texts/%E2%84%96%2065%20%D0%BE%D1%82%2029.01.2018%20(%D1%83%D0%B7%D0%B1).pdf).

Публічні закупівлі.

У Республіці Узбекистан  процедуру державних закупівель регулює Закон «Про державні закупівлі» № ЗРУ-472 від 09.04.2020 р. (далі - Закон).

З метою уникнення корупції та забезпечення прозорості державних закупівель в Республіці Узбекистан створено електронну платформу – «Спеціальний державний портал державних закупівель» - http://xarid.uz/.

Також інформація про тендери розміщується на сайті Торгово-промислової палати Республіки Узбекистан - http://www.chamber.uz/ru/tenders/uzbekistan

Узбецька республіканська товарно-сировинна біржа – etender.uzex.uz, а також деяка інформація про державні закупівлі публікується і на платформі https://www.tenderweek.com/

Разом з тим, важливо врахувати, що 29 січня 2021 р. прийнято постанову  Кабінету Міністрів «Про заходи щодо підтримки вітчизняних виробників» (41-сон), якою передбачено заборону здійснення державних закупівель на понад 500 найменувань товарів та товарних груп. Вищезгадана постанова прийнята в рамках виконання постанови Президента «Про додаткові заходи щодо підтримки вітчизняних виробників» (https://lex.uz/ru/docs/5248243). Серед них, зокрема, заборонено придбання:

• продовольчі товари - м'ясо, риба, молочна продукція, яйця, фрукти та горіхи, алкогольні та безалкогольні напої, чай, сир, шоколад, горох, перець, жири, морозиво, сир, маргарин, цукор, макарони та інші;

• будівельні матеріали - цемент, мармур, природні облицювальні камінь, фарби і лаки, сухі будівельні суміші, пластмасові труби, фасонні частини, ванні, гіпсокартон, керамічна плитка та інші;

• добрива - калійні і азотні добрива;

• промислові товари - сталевий прокат, катанка, мідні труби та інші;

• текстильна і швейна продукція - змішані тканини в основному або виключно з хімічними волокнами, синтетичні тканини, килими, пальто, куртки, костюми, піджаки, сукні, брюки, сорочки, блузки, труси, сорочки, піжами, светри, шарфи і інші;

• взуття та шкіргалантерейні вироби - шкіряно-галантерейні вироби (сумки різні, ранці шкільні портфелі), чоловічі та жіночі черевики, спеціальне взуття, м'ячі та інші;

• меблі - меблі для сидіння з тростини, верби, бамбука або аналогічних матеріалів, перукарські крісла, дерев'яні меблі для використання в установах і інші;

• побутові товари - сантехніка, кухонне приладдя;

• побутова електротехніка - кухонні плити та міні-печі, пилососи, телевізори, холодильники, монітори та інші;

• транспортні засоби - автобуси, трактори, легкові автомобілі, вантажівки, мотоцикли та інші;

• вироби з паперу та целюлози - паперові серветки, конверти, туалетний папір, блокноти та дитячі підгузники;

• медичні вироби - голки, протези, реагенти, обладнання та інші.


Президентом РУз ще з 2018 року було запроваджено на державному рівні кампанію щодо імпортозаміщення і скорочення експорту. Так, 21.08.2020 р. прийнято постанову Президента РУз від «Про додаткові заходи щодо підтримки вітчизняних виробників». Головною метою якої було запровадження жорсткої економії валютних коштів при реалізації процедур державних закупівель та пріоритетність при державних закупівлях на користь  узбецької продукції (обмеження  розповсюджувалися на суму понад 50 000 базових розрахункових величин (еквівалент 1,1 млн. дол.США). 

Впродовж останніх років керівництво Узбекистану послідовно здійснюються заходи з метою залучення іноземних інвесторів для локалізації виробництва в Республіці Узбекистан. У перелік товарів, які потрапили в обмеження доступу у державних закупівлях переважно включено товари, які виробляються в Республіці Узбекистан. Разом з тим, у разі якщо є необхідність закупівлі саме імпортних товарів, які є в переліку, імпортер повинен подати заявку про те, що імпортний товар має переваги над узбецьким, і відповідна комісія має прийняти рішення терміном до 42 днів.

Слід відзначити, що згадані обмеження можуть негативно вплинути на обсяги двосторонньої торгівлі. Водночас високотехнологічна продукція, яка є важливою складовою українського експорту, не внесена до переліку.

У згаданій Постанові передбачено порядок видачі дозволів на ввезення перерахованих вище товарів (робіт, послуг) в рамках державних закупівель. Для цього держзамовник повинен звернутися до робочого органу (Центр електронного коопераційного порталу при Міністерстві економічного розвитку і скорочення бідності – www.cooperation.uz). Заявка подається окремо по кожному товару, на імпорт яких запитується, з додатком неконфіденційних та іншої документації.

Ділові та галузеві асоціації Республіки Узбекистан.

Активним гравцем на узбецькому ринку є Акціонерне товариство  «Узбецька республіканська товарно-сировинна біржа». https://www.uzex.uz/ru

Важливо враховувати, що узбецьким законодавством передбачено преференцій для учасників біржових торгів: 

- Державному митному комітету РУз – забезпечувати розрахунки митних платежів по угодам, укладеним через зарубіжні торгові майданчики біржі, виходячи з цін, вказаних у договорах.

- АТ «Узбекистон темір йулларі» забезпечувати перевозку згаданих товарів за укладеними через біржу угоду з зарубіжними партнерами із застосуванням республіканських (внутрішніх) тарифів на залізничні перевезення.

Також відповідно постанови Президента РУз № 4484 від 08.10.2019 р.  переліку високоліквідних товарів, які в обов’язковому порядку реалізуються виключно через біржові торги.

Агентство по залученню іноземних інвестицій при Міністерстві інвестицій та зовнішньої торгівлі уповноважено надавати відповідні консультації потенційним іноземних інвесторам (http://invest.gov.uz/ru/investor/) .

Сайт торгово-промислової палати РУз - https://www.chamber.uz/ru/page/4750.

Корисні посилання: 

Державний комітет ветеринарії та розвитку тваринництва РУз - http://vetgov.uz/ru/o-nas/rukovodstvo

Державна інспекція по карантину рослин при карантині рослин при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан - http://karantin.uz/ru

З метою просування продукції вашої компанії на узбецький ринок рекомендуємо українським компаніям-експортерам заповнити посилання для постачальників мереж узбецьких супермаркетів:

https://postavshik.korzinka.uz/ - найбільша торгова мережа в РУз.

Новостворена мережа Carrefour зацікавлена у пошуку нових постачальників і українські компанії, які зацікавлені у розширенні географії продажу товарів можуть подати свої заявки за наступним посиланням:

 https://www.carrefouruzbekistan.com/en/become-supplier

Мережа «Макро» - відповідальний за імпорт менеджер торгової мережі Макро u.davxanov@msmarket.uz u.davhanov@gmail.com

Мережа супермаркетів «HAVAS» приймає заявки від постачальників на сторінці https://havasfood.uz/ru/cooperation/

Єдиний інформаційний портал текстильних і швейно-трикотажних підприємств - https://uztextile.uz/.

Національна база законодавства Республіки Узбекистан -   https://lex.uz/ru/

Корисна інформація для учасників зовнішньоекономічної діяльності і суб’єктів підприємництва в митній сфері - https://bojxona.uz/ru/lists/category/4

Виставки та конференції в Республіці Узбекистан 

Рішенням Спеціальної республіканської комісії з підготовки Програми заходів щодо попередження завезення і розповсюдження коронавірусу в Республіці Узбекистан, з 20 лютого 2021 року дозволяється проведення міжнародних виставок і ярмарків на території Республіки Узбекистан в суворій відповідності до вимог санітарно-епідеміологічних норм і правил при обов'язковому узгодженні з Міністерством інвестицій і зовнішньої торгівлі, а також Міністерством охорони здоров'я.

В рамках організації міжнародних виставок і ярмарків встановлені наступні вимоги:

- організатор зобов'язаний забезпечити контроль за дотриманням епідеміологічних процедур на всіх етапах заходів, організованих на території Республіки з залученням співробітників санітарно-епідеміологічних служб на договірній основі;

- всі відвідувачі заходів зобов'язані носити захисну маску або респіратор;

- при вході на захід всі відвідувачі зобов'язані пройти процедуру виміру температури за допомогою пірометрів, при цьому особи з підвищеною температурою або ознаками інфекційних захворювань на захід на допускаються;

- ширина переходів між експозиціями повинна становити не менше 3 метрів;

- системи вентиляції в місцях проведення заходів повинні забезпечувати переважання припливного повітря над витяжним.

Актуальна інформація про виставки, ярмарки та конференції, які організовуються в Республіці Узбекистан, публікується на сайті компаній-організаторів:

https://iteca.uz/rus/index.php  - Iteca Exhibitions

https://www.ieg.uz/ - ТОВ «International Expo Group»

Корисні поради.

Наразі до Узбекистану здійснюють прямі (чартерні перельоти) за маршрутом Київ-Ташкент-Київ українські авіакомпанії SkyUp - https://skyup.aero/ru/  - здійснює перельоти щочетверга та МАУ – рейси організовує узбецька компанія АllTrip - https://alltrip.uz/ru  . Пасажири з України та інших країн можуть отримати цілодобову підтримку за контактними номерами: (+380) 44-344-00-70, (+998) 78-140-00-00.

На державному рівні розробляються сучасні стратегії щодо позиціонування Узбекистану у світі, як стабільної, безпечної, гостинної країни Великого Шовкового шляху з багатою історією та традиціями, розвинутим ремісництвом, з самобутньою культурою та визнаною світом кухнею.

У 2019 році Узбекистан із 142 країн світу зайняв високі позиції у глобальних туристичних рейтингах, зокрема: 

Безпечна країна для мандрівників – 5 місце;

10 найбільш привабливих туристичних маршрутів на наступний рік – 2 місце;

Краще місце для туризму – 1 місце;

Топ-5 популярних країн для гастрономічного туризму – 5 місце. 

Узбецький народ надзвичайно гостинний.

Для пересування по Узбекистану рекомендуємо попередньо бронювати квитки на швидкісні потяги на сайті «Узбекистон Темір Йулларі» https://e-ticket.railway.uz/lang-ru/index.html , або авіаквитки на офіційному сайті https://uzairways.online/ .

При плануванні подорожі варто враховувати особливості різкоконтинентального клімату в Узбекистані. Як правило, вже з другої половини травня і до середини вересня в країні тримається надзвичайно високі температурні режими.

 

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України – https://rei.mfa.gov.ua/, https://rei.mfa.gov.ua/anketa-exportera.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux