Посольство України в Республіці Узбекистан

, Київ 17:16

Торговельно-економічне співробітництво між Україною і Узбекистаном

Торговельно-економічне співробітництво між Україною і Узбекистаном

 

У 2016 році за обсягами торгівлі товарами та послугами Республіка Узбекистан займає 60 місце серед усіх країн світу та 7 місце серед країн СНД.

 

У 2016 році обсяги торгівлі товарами та послугами склали 223,0 млн. дол. США та зменшилися в порівнянні з 2015 роком на 9,5%, при цьому експорт товарів та послуг з України до Республіки Узбекистан склав 147,9 млн. дол. США та зменшився на 18,6%, імпорт узбецьких товарів та послуг в Україну склав 75,1 млн. дол. США та збільшився на 15,7%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 72,8 млн. дол. США.

 

За даними Держстату Узбекистану, зовнішньоторговельний оборот з Україною у першому півріччі 2017 року склав 129,3 млн. дол. США, що на 5,6% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Частка України в товарообігу РУз за даний період склала 1,1%.

 

За даними Держстату України за січень-червень 2017 року обсяги торгівлі товарами та послугами склали 135,9 млн. дол. США та збільшились в порівнянні з січнем-червнем 2016 року на 33,5%, при цьому експорт товарів та послуг з України до Республіки Узбекистан склав 78,0 млн. дол. США та збільшився на 15,0%, імпорт узбецьких товарів та послуг в Україну склав 58,0 млн. дол. США та збільшився на 70,6%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 20,0 млн. дол. США.

 

У першому півріччі 2017 року обсяги торгівлі товарами склали 129,0 млн. дол. США та збільшились у порівнянні з січнем-червнем 2016 року на 31,5%, при цьому експорт товарів з України до Республіки Узбекистан склав 73,5 млн. дол. США та збільшився на 11,7%, імпорт узбецьких товарів в Україну склав 55,6 млн. дол. США та збільшився на 71,9%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 17,9 млн. дол. США.

 

Основними статтями експорту до Республіки Узбекистан за цей період були: фармацевтична продукція – 32,2%, вироби з чорних металів – 14,7%, папір та картон – 9,0%, котли, машини – 7,3%, інші вироби з недорогоцінних металів – 4,6%, чорні метали – 4,5%, прилади та апарати оптичні, фотографічні – 4,3%, м’ясо та їстівні субпродукти – 1,9%, какао та продукти з нього – 1,5%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 1,3%, готові продукти із зерна – 1,3%, молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед – 1,2%, пластмаси, полімерні матеріали – 1,1%, деревина і вироби з деревини – 1,0%.

 

Основними статями імпорту в Україну в першому півріччі були: добрива – 30,8%, цинк і вироби з нього – 22,5%, засоби наземного транспорту крім залізничного – 11,8%, бавовна – 10,0%, пластмаси, полімерні матеріали – 7,1%, їстівні плоди та горіхи – 3,5%, тютюн і промислові замінники тютюну – 1,9%, одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні – 1,9%, маса з деревини – 1,6%, котли, машини – 1,5%, інші продукти тваринного походження – 1,4%, інші готові текстильні вироби – 1,2%, продукти неорганічної хімії – 1,1%.

 

За січень-червень 2017 року обсяги торгівлі послугами склали 6,9 млн. дол. США та збільшились в порівнянні з січнем-червнем 2016 року на 86,1%, при цьому експорт послуг з України до Республіки Узбекистан склав 4,5 млн. дол. США та збільшився у 2,2 рази, імпорт узбецьких послуг в Україну склав 2,4 млн. дол. США та збільшився на 44,6%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 2,1 млн. дол. США.

 

Станом на 01.04.2017 р. Узбекистан інвестував в економіку України 1 353,0 тис. дол. США (з початку року цей показник збільшився на 5,6 тис. дол. США),  а обсяг інвестицій з України в економіку Узбекистану склав 351,7 тис. дол. США (з початку року змін не відбулось). Основний обсяг цих інвестицій спрямовано до промисловості – 60,3%, у т.ч. до переробної промисловості – 60,3%.

 

        Нині на ринку країни активно працюють такі всесвітньовідомі виробничі обєднання України як ПАТ «Сумське НВО,  «Запоріжтрансформатор», «Зоря-машпроект», «Електротяжмаш», «Мотор-січ» та інші.

 

Із збільшенням транзитного потенціалу двох країн, підприємства транспортної галузі України зацікавлені в участі в його подальшому розвитку з виходом на треті країни. В Україні накопичений значний досвід електрифікації залізниць, виробництва необхідного устаткування, яке конкурентне з кращими світовими зразками.  

 

Значна доля українського експорту – це експорт фармацевтичної продукції, який  в останні роки залишається найвагомішим і становить третину загального експорту України в РУз.

 

Значний незадіяний потенціал співпраці існує в агропромисловому комплексі, також українські виробники  зацікавлені в нарощуванні  об'ємів експорту до Узбекистану соняшникової олії і цукру,  кондитерських виробів. Українські підприємства готові поставляти для потреб сільського господарства високоефективні ветеринарні препарати, хімічні засоби захисту рослин, сучасні машини і устаткування.

 

В умовах практичної відсутності в Узбекистані сировинної бази для розвитку чорної металургії є актуальною українська пропозиція щодо реалізації спільного проекту з виробництву базальтової арматури, яка могла б широко використовуватися в будівництві різних об’єктів, зокрема житловому і дорожньому.

 За даними Державної служби статистики України, в 9 міс. 2016 р. загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і Узбекистаном становив 161,3 млн. дол. США, спостерігається скорочення в порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. на 12,4%, при цьому експорт товарів та послуг з України до Республіки Узбекистан склав 106,3 млн. дол. США та зменшився на 22,0%, імпорт узбецьких товарів та послуг в Україну склав 55,0 млн. дол. США та збільшився на 15,1%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 51,5 млн. дол. США.

Показники двостороннього торговельного співробітництва між Україною та Узбекистаном

                                                                                                                                                              (млн. дол. США)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

ЗТО

9 міс. 2015 р.

товари

129,7 (↓43,7%)        

45,0 (↓17,7%)

84,7

174,7 (↓38,7%)

послуги

5,3 (↓34,4%)

1,8 (↓48,5%)

3,4

7,1 (↓38,8%)

всього

135,0 (↓43,4%)

46,8 (↓19,7%)

88,2

181,8 (↓38,8%)

9 міс. 2016 р.

товари

103,1 (↓21,3%)

52,3 (↑13,9%)

50,9

155,4 (↓12,1%)

послуги

3,2 (38,5%)

2,7 (↑39,8%)

0,6

5,9 (↓17,8%)

всього

106,3 (22%)

55,0 (15,1%)

51,5

161,3 (12,4%)

Джерело: розрахунки Посольства за даними Держстату

Торгівля товарами

За підсумками 9 міс. 2016 р. обсяги торгівлі товарами склали 155,4 млн. дол. США та скоротились в порівнянні з січнем-вереснем 2015 року на 12,1%, при цьому експорт товарів з України до Республіки Узбекистан склав 103,1 млн. дол. США та зменшився на 21,3%, імпорт узбецьких товарів в Україну склав 52,3 млн. дол. США та збільшився на 13,9%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 50,9 млн. дол. США.

Товарна структура експорту: фармацевтична продукція – 33,3% , папір та картон – 12,2%, реактори ядерні, котли, машини – 9,6%, інші вироби з недорогоцінних металів – 6,7%, вироби з чорних металів – 6,0%, м’ясо та їстівні субпродукти – 4,1%, прилади та апарати оптичні, фотографічні – 2,6%, чорні метали – 2,5%, вироби з каменю, гіпсу, цементу – 2,1%, живі тварини – 2,0%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 1,9%, молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед – 1,6%, готові продукти із зерна – 1,5%, ефірні олії – 1,4%, тютюн і промислові замінники тютюну – 1,2%.

Товарна структура імпорту: пластмаси, полімерні матеріали – 28,0%, цинк і вироби з нього – 27,4%, бавовна – 13,3%, тютюн і промислові замінники тютюну – 13,0%, добрива – 5,2%, одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні – 2,3%, їстівні плоди та горіхи – 2,3%, інші продукти тваринного походження – 2,1%, трикотажні полотна – 1,1%, маса з деревини – 0,8%, засоби наземного транспорту крім залізничного – 0,7%, овочі – 0,7%, інші готові текстильні вироби – 0,6%.

 Торгівля послугами

Обсяг торгівлі послугами за підсумками 9 міс. 2016 р. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшився на 17,8% та становив 5,9 млн. дол., з них: експорт – 3,2 млн. дол. США, падіння на 38,5%, імпорт – 2,7 млн. дол. США, збільшення на 39,8%, позитивне для України сальдо у розмірі 0,6 млн. дол. США.

Структура експорту: послуги, пов’язані з подорожами 80,6%, ділові послуги 9,1% (0,3 млн. дол. США), транспортні послуги 8,0%.

 Структура імпорту: ділові послуги 59,6%, послуги, пов’язані з подорожами 21,2%, транспортні послуги 6,8%.

 Інвестиційне співробітництво

Станом на 01.10.2016 р. Узбекистан інвестував в економіку України 1 249,6 тис. дол. США (на 01.10.2015 р. – 1 431,8 тис. дол. США ). З початку року цей показник зменшився на 25,4 тис. дол. США. Найбільший обсяг інвестицій з Узбекистану спрямовано до оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 55,0%, що склало 686,7 тис. дол. США.

 Станом на 01.10.2016 р. обсяг інвестицій з України в економіку Узбекистану склав 351,7 тис. дол. США (на 01.10.2015 р. – 361,5 тис. дол. США). З початку року скоротився на 9,3 тис. дол. США. Основний обсяг цих інвестицій спрямовано до промисловості – 60,3%, у т.ч. до переробної промисловості – 60,3%, що склало 212,0 тис. дол. США.

 Стан двостороннього торговельно – економічного співробітництва України з Республікою Узбекистан за чотири місяці 2015 року (за даними Держстату України).

 За даними 2014 року серед торговельних партнерів України Республіка Узбекистан займає 7 місце серед країн СНД та 44 місце серед усіх країн світу (до 2013 р. Республіка Узбекистан займала 32 місце).

Україна серед усіх зовнішньоекономічних партнерів РУз у 2014 г. зайняла 6 місце, серед країн СНД - |до|3-є.

За січень квітень 2015 року зовнішньоторговельний обіг товарами та послугами України з Республікою Узбекистан становив 81,66 млн. дол. США і зменшився по відношенню до січня – березня 2014 року на 56,57 млн. дол. США або на 40,97%. при цьому експорт становив 59,87 млн. дол. США і зменшився по відношенню до січня – березня 2014 року на 52,54 млн. дол. США або на 46,74%; імпорт становив 21,79 млн. дол. США і зменшився по відношенню до січня – березня 2014 року на 4,13 млн. дол. США або на 15,93%.

 • за січень – березень 2015 року сальдо для України склалося позитивним і становило 38,08 млн. дол. США.

За січень – березень 2015 року зовнішньоторговельний обіг товарами та послугами України з Республікою Узбекистан становив 63,73 млн. дол. США і зменшився по відношенню до січня – березня 2014 року на 33,07 млн. дол. США або на 34,2%, при цьому товарами становив 60,9 млн. дол. США і зменшився по відношенню до січня – березня 2014 року на 31,93 млн. дол. США або на 34,4%.

При цьому:

 • експорт товарів та послуг України в Республіку Узбекистан становив 46,62 млн. дол. США і зменшився по відношенню до січня – березня 2014 року на 31,15 млн. дол. США або на 40,1%, при цьому товарами становив 44,28 млн. дол. США і зменшився по відношенню до січня – березня 2014 року на 31,03 млн. дол. США або на 41,2%.
 • загальний імпорт товарів та послуг Республіки Узбекистан в Україну становив 17,11 млн. дол. США і зменшився по відношенню до січня –березня 2014 року на 19,3 млн. дол. США або на 10,1%, при цьому товарами становив 16,62 млн. дол. США і зменшився по відношенню до січня – березня 2014 року на 0,9 млн. дол. США або на 5,1%.
 • за січень – березень 2015 року сальдо для України склалося позитивним і становило 29,51 млн. дол. США.

Основними статтями експорту за цей період в Республіку Узбекистан залишаються продукція (від загального обсягу експорту товарів):

хімічної промисловості – 22,9%(10,13 млн. дол. США);

металургійної промисловості – 20,8%(9,2 млн. дол. США);

агропромислового комплексу – 20,5%(9,09 млн. дол. США);

машинобудування – 16,3% (7,2 млн. дол. США).

Експорт продукції хімічної промисловості за січень – березень 2015 року становив 10,13 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 5,4 млн. дол. США або на 35,0%, в тому числі експорт:

-            лікарських засобів становив 8,67 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 3,42 млн. дол. США або на 28,3%;

-            поліацеталей становив 0,15 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 0,14 млн. дол. США або на 49,0%.

Одночасно, за окремими видами товарів не відбулося експорту продукції хімічної промисловості за січень –березень 2015 року відносно аналогічного періоду 2014 року, а саме: інших фарбувальних речовин на 0,56 млн. дол. США, труб, трубок і шлангів із пластмаси на 0,53 млн. дол. США.

Експорт продукції металургійної промисловості за січень – березень 2015 року становив 9,2 млн. дол. США і збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 4,29 млн. дол. США або на 87,3%, у тому числі експорт:

-            труб, трубок і профілів становив 5,85 млн. дол. США і збільшився відносно аналогічного періоду 2014 року на 2,56 млн. дол. США або на 77,7%.

Крім того, відновлено експорт феросплавів на 2,96 млн. дол. США.

Одночасно, за січень – березень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року не відбулося експорту кутиків, фасонних та спеціальних на 0,45 млн. дол. США, дроту з вуглецевої сталі на 0,15 млн. дол. США, прокату плоского з інших легованих сталей на 0,24 млн. дол. США, виробів з чорних металів на 0,13 млн. дол. США.

Експорт продукції агропромислового комплексу за січень – березень 2015 року становив 9,09 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 2,2 млн. дол. США або на 19,5%, у тому числі експорт:

-            м'яса та їстівних субпродуктів птиці становив 3,85 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 0,21 млн. дол. США або на 5,1%;

-            молочної сироватки становив 0,16 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 0,27 млн. дол. США або на 62,8%;

-            олії соняшникової становив 1,01 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 0,29 млн. дол. США або на 22,5%;

-            жирів, масла, олії становив 0,27 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 0,35 млн. дол. США або на 28,3%;

-            шоколаду становив 0,31 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 0,88 млн. дол. США або на 74,2%.

Одночасно, за січень – березень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року відновлено експорт сигар, сигарил та сигарет на 0,37 млн. дол. США.

Експорт продукції машинобудування за січень – березень 2015 року становив 7,2 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 21,19 млн. дол. США або на 74,6%, у тому числі експорт:

-            пробок, ковпачків та кришок становив 0,93 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 0,36 млн. дол. США або на 27,8%;

-            машин, обладнання промислового становив 2,14 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 7,3 млн. дол. США або на 77,3%;

-            інших пристроїв для підіймання становив 0,03 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 1,99 млн. дол. США або на 98,7%;

-            кранів, клапанів, вентилів становив 0,08 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 0,91 млн. дол. США або на 92,1%;

-            автомобілів легкових становив 0,71 млн. дол. США і зменшився відносно січня – березня 2014 року на 3,36 млн. дол. США або на 82,4%.

Одночасно, за січень – березень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року не відбулося експорту моторних транспортних засобів спеціального призначення на 2,17 млн. дол. США.

Основними статтями імпорту в Україну за цей період залишаються (від загального обсягу експорту товарів) продукція:

хімічної промисловості – 48,2% (8,0 млн. дол. США);

легкої промисловості – 19,5% (3,25 млн. дол. США);

агропромислового комплексу – 12,6% (2,1 млн. дол. США);

металургійної промисловості – 10,0% (1,67 млн. дол. США).

Імпорт продукції хімічної промисловості за січень – березень 2015 року становив 8,0 млн. дол. США і збільшився відносно аналогічного періоду 2014 року на 6,63 млн. дол. США або у 5,8 рази, в основному за рахунок збільшення експорту добрив мінеральних або хімічних на 6,86 млн. дол. США або у 7,2 рази.

Імпорт продукції легкої промисловості за січень – березень 2015 року становив 3,25 млн. дол. США і збільшився відносно аналогічного періоду 2014 року на 0,34 млн. дол. США або на 11,8% за рахунок збільшення імпорту відходів бавовни на 0,36 млн. дол. США або на 94,4%.

Імпорт продукції агропромислового комплексу за січень – березень 2015 року зменшився відносно аналогічного періоду 2014 року на 31,7 (-0,97 млн. дол. США) за рахунок зменшення імпорту плодів сушених на 41,6% (-0,25 млн. дол. США) та тютюнової сировини на 49,6% (-0,36 млн. дол. США).

Імпорт продукції металургійної промисловості за січень – березень 2015 року становив 1,67 млн. дол. США і зменшився відносно аналогічного періоду 2014 року на 3,58 млн. дол. США або на 68,2%.

 

 

 

Стан двостороннього торговельно – економічного співробітництва України з Республікою Узбекистан за дев’ять місяців 2014 року (за даними Держстату України).

 

За даними 2013 року серед торговельних партнерів України Республіка Узбекистан займає 7 місце серед країн СНД та 44 місце серед усіх країн світу (до 2012 р. Республіка Узбекистан займала 32 місце).

Україна серед усіх зовнішньоекономічних партнерів РУз у 2013 г. зайняла 6 місце, серед країн СНД - |до|3-є.

За 2013 рік зовнішньоторговельний обіг товарами та послугами України з Республікою Узбекистан становив 469,58 млн. дол. США і зменшився по відношенню до 2012 року на 112,83 млн. дол. США або на 19,4%, при цьому товарами становив 443,71 млн. дол. США і зменшився по відношенню до 2012 року на 101,18 млн. дол. США або на 18,6%.

При цьому:

 • експорт товарів та послуг України в Республіку Узбекистан становив 372,9 млн. дол. США і зменшився по відношенню до 2012 року на 91,96 млн. дол. США або на 19,8%, в тому числі товарами становив 352,08 млн. дол. США і зменшився по відношенню до 2012 року на 83,85 млн. дол. США або на 19,2%.
 • імпорт товарів та послуг Республіки Узбекистан в Україну становив 96,69 млн. дол. США і зменшився по відношенню до 2012 року на 20,87 млн. дол. США або на 17,8%, в тому числі товарами становив 91,63 млн. дол. США і зменшився по відношенню до 2012 року на 17,33 млн. дол. США або на 15,9%.

Сальдо за 2013 рік склалося позитивним і становило 276,21 млн. дол. США.

Основними статтями експорту за цей період в Республіку Узбекистан залишаються продукція (від загального обсягу експорту товарів):

 • · машинобудування – 26,0% (91,64 млн. дол. США);
 • · хімічної промисловості – 23,3% (82,07 млн. дол. США);
 • · агропромислового комплексу – 19,3% (67,79 млн. дол. США);
 • · деревообробної промисловості – 11,2% (39,32 млн. дол. США);
 • · металургійної промисловості – 12,9% (45,52 млн. дол. США).

Основними статтями імпорту в Україну за цей період залишаються (від загального обсягу експорту товарів) продукція:

 • · металургійної промисловості – 32,2% (29,48 млн. дол. США);
 • · машинобудування – 18,9% (17,28 млн. дол. США);
 • · легкої промисловості – 17,1% (15,7 млн. дол. США);
 • · агропромислового комплексу – 16,9% (15,5 млн. дол. США).

 

За січень – вересень 2014 року зовнішньоторговельний обіг товарами та послугами України з Республікою Узбекистан становив 296,83 млн. дол. США і збільшився по відношенню до січня – вересня 2013 року на 6,95 млн. дол. США або на 2,4%, при цьому товарами становив 285,2 млн. дол. США і збільшився по відношенню до січня – вересня 2013 року на 10,4 млн. дол. США або на 3,8%.

При цьому:

 • експорт товарів та послуг України в Республіку Узбекистан становив 238,51 млн. дол. США і збільшився по відношенню до січня – вересня 2013 року на 16,55 млн. дол. США або на 7,5%, при цьому товарами становив 230,46 млн. дол. США і збільшився по відношенню до січня – вересня 2013 року на 19,78 млн. дол. США або на 9,4%.
 • загальний імпорт товарів та послуг Республіки Узбекистан в Україну становив 58,32 млн. дол. США і зменшився по відношенню до січня – вересня 2013 року на 9,61 млн. дол. США або на 14,1%, при цьому товарами становив 54,74 млн. дол. США і зменшився по відношенню до січня – вересня 2013 року на 9,35 млн. дол. США або на 14,6%.

За січень – вересень 2014 року сальдо для України склалося позитивним і становило 180,19 млн. дол. США.

Основними статтями експорту за цей період в Республіку Узбекистан залишаються продукція (від загального обсягу експорту товарів):

 • машинобудування – 28,4% (65,55 млн. дол. США);
 • хімічної промисловості – 23,5% (54,21 млн. дол. США);
 • металургійної промисловості – 12,8% (29,54 млн. дол. США);
 • агропромислового комплексу – 14,6% (33,56 млн. дол. США).

Основними статтями імпорту в Україну за цей період залишаються (від загального обсягу експорту товарів) продукція:

 • · металургійної промисловості – 36,2% (19,82 млн. дол. США);
 • · легкої промисловості – 15,7% (8,58 млн. дол. США);
 • · агропромислового комплексу – 13,6% (7,46 млн. дол. США).

Станом на 01.07.2014 року Республіка Узбекистан інвестувала в економіку України 1 097,7 тис. дол. США.

Станом на 01.07.2014 року Україна інвестувала в економіку Республіки Узбекистан 371,2 тис. дол. США.