Посольство України в Республіці Узбекистан

, Київ 13:48

Тарифи консульського збору та терміни вчинення консульських дій

                                 "ЗАТВЕРДЖУЮ"                                    
                                  Державний секретар  
                                  МЗС України  
                                    /підпис/  А.І. Заяць   
                               "_13_"  ___03__ 2018 року  
ТАРИФИ  
консульського збору, що справляється  
за вчинення консульських дій  
Посольством України в Республіці Узбекистан   
   
   
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка  
в доларах США в  сумах РУз *  
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ  
   
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 20 162 400  
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  100 812 000  
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 100 812 000  
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  80 649 600  
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 10 81 200  
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 20 162 400  
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 10 81 200  
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 10 81 200  
   
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ  
   
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 50 406 000  
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 100 812 000  
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 40 324 800  
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 40 324 800  
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 40 324 800  
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 20 162 400  
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 20 162 400  
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 30 243 600  
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 400 3 248 000  
10 Видача довідки про належність до громадянства України 10 81 200  
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 10 81 200  
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 200 1 624 000  
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 200 1 624 000  
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ  
   
1 Оформлення транзитної візи (B)*:    
  разової 65 527 800 234000
  дворазової 65 527 800  
  багаторазової 65 527 800  
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:    
  разової 65 527 800  
  дворазової 65 527 800  
  багаторазової 65 527 800  
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:    
  багаторазової 65 527 800  
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору  
   
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про витребування документа 10 81 200  
2 Видача витребуваного документа 30 243 600  
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 60 487 200  
   
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 81 200  
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 30 243 600  
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 140 1 136 800  
4 Видача довідки про засвідчення документа 10 81 200  
   
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ  
   
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 20 162 400  
2 Реєстрація шлюбу 40 324 800  
3 Реєстрація розірвання шлюбу:      
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 200 1 624 000  
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 160 1 299 200  
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 200 1 624 000  
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 60 487 200  
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 200 1 624 000  
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 400 3 248 000  
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 20 162 400  
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 50 406 000  
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 40 324 800  
   
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ  
   
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:      
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 60 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше
  487 200 сум Руз
 
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 
3 248 000 сум РУз
 
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 
162 400 сум РУз
 
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 60 487 200  
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 30 243 600  
- іншим особам 60 487 200  
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 30 243 600  
- іншим особам 60 487 200  
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"  
е) - посвідчення інших довіреностей 30 243 600  
є) посвідчення заповітів 30 243 600  
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  100 812 000  
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  812 000 сум РУз  
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 80 649 600  
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 10 81 200  
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 10 81 200  
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 40 324 800  
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 40 324 800  
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 5 40 600  
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 20 162 400  
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 20 162 400  
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 20 162 400  
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 20 162 400  
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 203 000 сум РУз і не більше
 1 624 000 сум РУз 
 
14 Прийняття на зберігання документа 40 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 324 800 сум РУз за кожен місяць зберігання, що почався  
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 121 800 сум РУз і
 не більше 
1 624 000 сум РУз
 
16 Вчинення морських протестів 100 812 000  
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 10 81 200  
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 30 243 600  
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)  
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 70 568 400  
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  5 40 600  
   
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ  
   
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 80 649 600  
   
ІX. ІНШІ ДІЇ  
   
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)  
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 200 1 624 000  
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 50 406 000  
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 20 162 400  
  * за курсом Національно банку РУз на  день оплати       
  Посол України                                    (підпис) Ю.В.Савченко    
  Консульська посадова особа            (підпис) С.І.Мирончук  
  Спеціаліст з фінансових питань   (підпис)                

Г.Г.Заболотна

 

Зазначені тарифи вводяться в дію Наказом Посоьства України в Республіці Узбекистан від 15.03.2018 року №16.

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку - до 10 робочих днів з дня отримання документів та cплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

У терміновому порядку – до п’яти робочих днів з дня отримання необхідних документів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

 2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

 У строк до трьох місяців з дня оформлення заяви-анкети.

 3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

 4. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

 5. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 

7. Прийняття на консульський облік.

Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів.

Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

 8. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

 Усі консульські дії вчиняти після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору.

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час  консульський  збір справляти у подвійному розмірі.